Санкция ли е трудът

От Из България, Икономически, Интелектуално, Размисли10 коментара

Бях в седми клас. Много, наистина много отдавна. Но това, за което искам да ти разкажа, читателю любезни, го помня ярко. Трябваше да боядисам прозореца…

Виж повече